signature

Signature – L.R. Nelson: două tradiţii deosebite, un singur scop

Signature a achiziţionat L.R. profesional Divizia Nelson, care constituie o mare companie unică capabilă să ofere o gamă largă de produse pentru irigaţiile rezidenţiale, pentru domeniile publice şi terenurile de sport. De-a lungul anilor această companie a dezvoltat un sistem cu comenzi centralizate pentru facilităţile municipale mari, terenurile de sport şi de golf, sistem care poate fi descris fără a greşi ca fiind cel mai complet şi fezabil sistem.

Signature ne permite să compunem un sistem de şabloane tradiţional cu ajutorul unităţii Master şi a transmisiilor prin satelit, unde, totuşi, toate componentele, chiar şi cele satelitare, sunt echipate cu capacitate avansată şi memorie şi, astfel, chiar şi în absenţa comunicaţiilor sau în caz de nefuncţionare a reţelei, se pot executa toate funcţiile: de program, modificări, funcţii manuale, etc.