Porumb

Este una dintre cele mai importante cereale atât pentru consumul uman cât şi furajer şi este cultivat pentru boabele sale şi pentru furaj. În ceea ce priveşte producţia globală, porumbul se situează pe locul trei în lume ca importanţă, după orez şi grâu.

Porumbul este cultivat în condiţii climaterice varrind de la cele temperate la cele tropicale, unde temperatura medie zilnică este peste 15°C, fără condiţii prielnice îngheţului, cu o temperatură de referinţă de 10°C.
Porumbul se cultivă pe o gamă largă de tipuri de cernoziom, dar se preferă următoarele tipuri: cernoziomuri cu textură medie sau densă, la adâncime, bine drenate, humă fertilă, argilă nisipoasă cu bune proprietăţi de retenţie a apei. Straturile mai adânci ale solului acide sau compacte împiedică pentrarea rădăcinilor. Intervalul ideal de pH este de la 7,0 la 8,5. Această cultură tolerează salinitatea solului. Densitatea ideală de plantare variază între 70.000 şi 80.000 de plante la hectar.
Adoptarea irigaţiilor prin stropire şi fertilizarea-irigarea porumbului s-a dovedit a fi fezabilă din punct de vedere tehnic, economic viabilă şi avantajoasă în multe ţări din lume. Irigarea prin stropire, în multe zone diferite agro-ecologice a dus la sporirea producţiei (12-14 tone/ha) precum şi la o economisire la consumul de apă (35-55% în comparaţie cu irigaţiile ţintite sau cu apa de ploaie), o mai bună calitate a boabelor, costuri mai mici de procesare (în comparaţie cu irigaţiile ţintite), o aplicare precisă a fertilizatorului, presiune de lucru mai mică (în comparaţie cu sistemul de irigare cu pivot). Apa nu se dispersează prin evaporare, prelingere sau sub acţiunea vântului.
Pentru o producţie din abundenţă, necesarul sezonal de apă pentru porumb a fost estimat a fi de 350-800 mm/ha în funcţie de condiţiile de mediu şi de lungimea diversă a sezonului de cultivare (de la 90 la 150 de zile), cu o viteză zilnică de evaporare-transpirare între 6 şi 7,5 mm/zi. Programarea irigaţiilor prin utilizarea măsurărilor potenţialului de apă pentru foliaj cu ajutorul camerei de presiune, permite utilizarea eficientă a apei, fertilizatorului şi energiei furnizate. Porumbul este un mare consumator de nutrienţi. Scopul programului de fertilizare-irigare este acela de a elimina diferenţele dintre oferta şi cererea de ceapă. Alte metode de administrare optimă cuprind programarea irigaţiilor, protecţia culturii împotriva bolilor şi dăunătorilor, plivirea buruienilor de la bază, recoltarea la timp şi operaţiunile post-recoltare, cu scopul de a se reduce la maxim pierderile de producţie.